Gardia logo
Handlekurv 0 kr 0

Salgsbetingelser
SALGS- OG LEVERINGSVILKÅR

Generelt
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra www.gardia.no til forbrukere. Salgsvilkår og annen informasjon er tilgjengelig på norsk. Vilkår nummerert fortløpende gjennom endringer. For å handle på gardia.no må kunden være over 18 år. Vi leverer kun i Norge.

 

1. Partene Selger:
Gardia AS
Org.nr. 988 324 124 MVA

Besøksadresse; Storgata 55, 9300 Finnsnes
Postadresse; Postboks 33, 9305 Finnsnes

Gardia.no er heretter referert til som “vi” eller “oss”. Kjøper er den personen som har utløst kjøpsordre og omtales heretter som “du”, “deg” eller “din”.

 

 2. Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi vil gi våre kunder korrekt informasjon om våre produkter. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive eller trykkfeil kan forekomme, noe som kan bety at vi ikke kan levere i henhold til informasjonen som er tilgjengelig i vår nettbutikk, markedsføring eller på annen måte. Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling, eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Skulle dette skje vil du bli varslet om dette, sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller du kansellere bestillingen.

 

3. Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelle miljøavgifter. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle kostnader forbundet med kjøpet, som utgifter til porto, frakt, emballasje, etc.

 

4. Betaling 
Vi tilbyr betaling igjennom Klarna og Vipps. Da vi kan garantere for denne betalingsmåten, handler du trygt hos gardia.no.

Hvis du velger å betale med kredittkort kan du bruke de fleste kort med debetkort symboler MasterCard og Visa. Kredittkortinformasjon overføres i kryptert form. Kodingteknikk/kryptering har en høy sikkerhetsstandard, derfor er det trygt å betale med kredittkort til gardia.no. Betalingen gjennomføres ved bestilling.

 

5. Frakt og levering
Normal leveringstid er mellom 3-7 virkedager, med mindre annet er oppgitt. Vi leverer alle våre bestillinger til Posten/Bring. Du vil motta en ordrebekreftelse med sendingsnummer når pakken er overlevert Posten/BringNår pakken din har kommet frem til din postkasse eller utleveringsstedet, vil du motta en melding via SMS, mail eller Posten appen.

Dersom leveringen av varer blir forsinket, vil vi informere deg så snart vi har kunnskap om hva årsaken kan være, sammen med informasjon om når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av type produkt og lengden på forsinkelsen kan du under omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve omlevering, kreve erstatning eller heve kjøpet.

 

6. Mangler
Du bør snarest etter mottatt forsendelse undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om varene er blitt skadet under transporten, eller om eventuelle feil eller mangler. Ved mangler eller feil, ta kontakt med oss om umiddelbart, se vår hjemmesiden www.gardia.no/kontakt-oss for videre informasjon.

 

7. Retur
Hvis varen ikke skulle stille til dine forventninger, kan du bestille en returetikett på epost til kundeservice@gardia.no – merkes med RETUR i emnefeltet. Vi sender da en returetikett til din mail som du må printe ut og feste på din emballasje for retur. Du må selv betale for retur. Vi har gode priser hos Bring. Hvis du vil sende med andre aktører, så kan du gjøre dette for egen regning. Adressen for retur er:

Gardia AS
Postboks 33
9305 Finnsnes

Merkes ”retur”.

Vi godtar ikke retur der emballasjen/plombering er brutt eller skadet da varen kan selges videre.

 

8. Reklamasjon og garanti
Dersom varene er levert i fra gardia.no har feil eller mangler, må du umiddelbart etter at problemet ble oppdaget, ta kontakt med gardia as på mail; kundeservice@gardia.no – merkes med REKLAMASJON eller GARANTI i emnefeltet. Avhengig av forholdene, kan Kunden ha rett til en ny vare, reparasjon, erstatning eller heving av kjøpet. Garantien kan gå tapt dersom Kunden initierer reparasjon uten eller i strid med henvisning fra gardia.no. Den endelige reklamasjonsfristen er 2 år.

 

9. Angrerett
Loven gir deg rett til å angre kjøpet. Angreretten forutsetter at du innen 14 dager etter at du mottar leveransen ønsker å benytte deg av den. Varer må returneres i samme stand som de ble mottatt. Når riktig gjennomført retur (iht. Angrefrist lov) tilbakebetales avtalt retur/pris til kjøperen. Link til angrerettsskjema er vedlagt i ordrebekreftelsen som sendes pr. e-post. Eller kan hentes på www.gardia.no/PDF/angrerettskjema

En vare som er returnert skal kunne selges som ny. I praksis betyr dette at det må returneres i samme stand som da du mottok produktet, og slik du forventer et nytt produkt som skal leveres til deg. Der dette ikke er overholdt, vil varene som blir returnert til avsender uforrettet, så fremst annet ikke er avtalt.

 

10. Uavhentet pakke
Dersom en pakke ikke blir hentet innen fristen og tilbakesendes til Gardia AS, forbeholder vi oss retten til å belaste kunden for kostnaden dvs. retur- og ekspedisjonskostnader. Godskriving av netto faktura for returkostnad blir utført og sendt senest 7 dager etter at vi har mottatt pakken i retur.

Dersom du allikevel ønsker varen tilsendt på nytt, må du legge inn ny bestilling på våre nettsider, så fremst annet ikke er avtalt.

 

11. Salgs Pant
Vi har salgspant i de leverte produkter inntil hele kjøpesummen, inkludert eventuelle renter og omkostninger, er betalt i sin helhet. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Hvis dette ikke lykkes, kan kunde bringe saken inn til Forbrukerrådet. Alle tvister skal avgjøres ved norsk lov. Salg til forbrukere er gjenstand for omfattende regulering. Følgende lover har betydning for salg på internett og dermed for innholdet i salgsbetingelsene.

 

12. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 14 dager fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Garantien kan skje senest ett år etter at kjøper overtok varen. Den endelige reklamasjonsfristen er 2 år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig og sendes til kundeservice@gardia.no – merkes med REKLAMASJON eller GARANTI i emnefeltet.

For øvrig henvises det til Forbrukerkjøpsloven.

 

13. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Oppdatert 22.03.24

Handlevogn
Din handlevogn er tom.

Ser ut som du ikke har valgt noe enda.